10 પાસ CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 , પગાર ધોરણ Rs. 21700- 69100

CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 : સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરીટી ફોર્સ દ્વારા કોન્સ્ટેબલ/ટ્રેડમેનની કુલ 787 પોસ્ટ માટે જાહેરાત રજુ કરવ આવી છે આ ભરતી માટે ૧૦ પાસ અને તેની સમક્ષ લાયકાત ધરવતા ઉમેદવારો આ ભરતી માટે અરજી કરી સકે છે આભારતી માટે ના ઓનલાઈન ફોર્મ ૨૧ /૧૧ /૨૦૨૨ થી શરુ થશે

CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022

સત્તાવાર વિભાગસેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરીટી ફોર્સ
પોસ્ટનું નામCISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022
કુલ ખાલી જગ્યા787
અરજી શરૂઆતની તારીખ21.11.2022
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ20-12-2022
સત્તાવાર વેબસાઈડcisfrectt.in

અરજી ફી

Gen/ OBC/ EWS₹ 100/-
SC/ST/ ESM₹ 0/-
Payment ModeOnline

 શૈક્ષણિક લાયકાત

  • ધોરણ 10 પાસ અથવા એને સમકક્ષ લાયકાત માન્ય બોર્ડમાંથી પાસ કરેલ હોવું જોઈએ.

CISF કોન્સ્ટેબલ પગાર ધોરણ

  • રૂ. 21,700-69,100/- (પે લેવલ 3)

આ પણ વાચો : IOCL ભરતી ૨૦૨૨ @iocl.com, ITI અને ડીપ્લોમાં વાળા મિત્રો ને નોકરી ઉતમ તક

મહત્વ ની તારીખો :

અરજી શરૂઆતની તારીખ21.11.2022
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ20-12-2022

વય મર્યાદા

18-23 Years

અરજી કરવા માટે

  • સો પ્રથમ સત્તાવાર વેબ પર જાઓ cisfrectt.in
  • અરજી ફ્રોમ ભરો
  • જરૂરી પુરાવા ઉપલોડ કરો
  • અરજી સબમિટ કરો
  • પ્રિન્ટ લઇ લો

મહત્વ ની કડીઓ

જાહેરાત માટેઅહી ક્લિક કરો
ફોર્મ ભરવા અહી ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઈટઅહી ક્લિક કરો

Leave a Comment