ગુજરાત પાવર કોર્પોરેશન લિમિટેડ ભરતી 2023 , વધુ માહિતી માટે જાહેરત વાચો

GPCL Bharti 2023 |ગુજરાત પાવર કોર્પોરેશન લિમિટેડ ભરતી 2023 : ગુજરાત પાવર કોર્પોરેશન લિમિટેડ, GPCL દ્વારા ઓવરમેન અને કોલિયરી એન્જિનિયર પોસ્ટ પર ભરતી માટેની જાહેરાત તાજેતર માં બહાર પાડી છે જે પણ ઉમદેવાર આ ભરતી માટે જરૂરી લાયકાત ધરાવતા હોય તે આ ભરતી માટે પોતાની અરજી કરી સકે છે .

ગુજરાત પાવર કોર્પોરેશન લિમિટેડ ભરતી 2023

સંસ્થાનું નામગુજરાત પાવર કોર્પોરેશન લિમિટેડ, GPCL
પોસ્ટનું નામવિવિધ
કુલ પોસ્ટ07
છેલ્લી તારીખ16/03/2023
એપ્લિકેશન મોડઓનલાઇન
ઓફિશિયલ વેબસાઈટhttps://gpcl.gujarat.gov.in/

ટોટલ પોસ્ટ

  • ઓવરમેન: 06
  • કોલિયરી એન્જિનિયર (ઇલેક્ટ્રિકલ): 01

GPCL ભરતી 2023 : શૈક્ષણિક લાયકાત

ઓવરમેન:

  • CMR હેઠળ ઓવરમેનનું પ્રમાણપત્ર – 1957/2017
  • પગાર ધોરણ : મૂળ પગાર રૂ. 18,000-2200-40,000/- (પ્રારંભિક કુલ પગાર સાથે તમામ ભથ્થાં રૂ. 30,000/- પ્રતિ માસ)
  • ઉંમર: સામાન્ય અને EWS ઉમેદવારો માટે 50 વર્ષથી વધુ નહીં, OBC માટે 53 વર્ષથી વધુ નહીં અને SC અને ST શ્રેણીઓ માટે 55 વર્ષથી વધુ નહીં

કોલિયરી એન્જિનિયર (ઇલેક્ટ્રિકલ)

  • સંબંધિત રાજ્યના અધિકૃત લાઇસન્સિંગ બોર્ડ તરફથી ઇલેક્ટ્રિકલ સુપરવાઇઝર (માઇન્સ) પ્રમાણપત્ર સાથે ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગમાં ડિગ્રી પ્રમાણપત્ર.
  • ઉંમર: 50 વર્ષથી વધુ સામાન્ય અને EWS ઉમેદવારો, OBC માટે 53 વર્ષથી વધુ નહીં અને SC અને ST શ્રેણીઓ માટે 55 વર્ષથી વધુ નહીં
  • પગાર ધોરણ: મૂળ પગાર રૂ. 25,000-2500-50,000/- (પ્રારંભિક કુલ પગાર સાથે તમામ ભથ્થાં રૂ. 40,000/- પ્રતિ માસ)

અરજી ફી

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારોએ રૂ.590/- અને SC/ST/OBC/WES ઉમેદવારોએ રૂ.236/- પોસ્ટ દીઠ અરજી ફી માટે ઓનલાઇન ચૂકવણી કરવી પડશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી?

  • આ ભરતી માટે ઈચ્છુક ઉમેદવાર ને સતાવાર વેબસાઈટ પર જઈ ઉપલબ્ધ ફોર્મેટમાં જ “ઓનલાઈન અરજી” કરવાની રહેશે.

ગુજરાત પાવર કોર્પોરેશન લિમિટેડ ભરતી 2023

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

છેલ્લી તારીખ16/03/2023

Note :આ લેખ તમને માહિતી મળી રહે તે હેતુ થી લખવામાં આવે છે. Ojas-bharti.com દ્રારા અનેક સ્ત્રોત દ્રારા માહિતી એકત્રિત કરી લખવામાં આવે છે,તેથી હમેશા માહિતી ને સતાવાર વેબસાઈટ અથવા અધીકુત વિભાગથી પુષ્ઠી કરવી.કોઈ પણ માહિતી માટે Ojas-bharti.com કોઈ પણ જવાબદારી લેતી નથી.

મહત્વપૂર્ણ લિંક: 

ટૂંકી સૂચનાઅહીં ડાઉનલોડ કરો
સત્તાવાર સૂચનાઅહીં ડાઉનલોડ કરો
ઓનલાઈન અરજી કરોઅહીં અરજી કરો

Leave a Comment