રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક ભરતી 2023, છેલ્લી તારીખ 07/03/2023,@jobs.rnsbindia.com

રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક ભરતી 2023 : તાજેતર માં રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક ભરતી 2023 દ્રારા વિવિધ પોસ્ટ માટે અરજી મંગાવવામાં આવી છે આ ભરતી પટાવાળા, જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ (ટ્રેની)ની પદો માટે બિનઅનુભવી અને અનુભવી ગ્રેજ્યુએટ ઉમેદવારો અરજી ને લાયક છે આજે અપને આ લેખ માં આ ભરતી વિશે ની તમામ માહિતી આ લેખમાં મેળવીશું તો મિત્રો આ લેખ ને પૂરો વાંચો.

રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક ભરતી 2023

સતાવાર વિભાગ રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક
પોસ્ટનું નામપટાવાળા, જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ (ટ્રેની)
છેલ્લી તારીખ07/03/2023
અરજી મોડ ઓનલાઈન
સતાવાર વેબસાઈટhttps://jobs.rnsbindia.com/

પોસ્ટનું નામ

 • એપ્રેન્ટિસ – પ્યુન
 • એપ્રેન્ટિસ – પ્યુન
 • જુનિયર.એક્સક્યુટીવ (ટ્રેઈની)

શૈક્ષણિક લાયકાત :

 • એપ્રેન્ટિસ – પ્યુન : કોઈ પણ ગ્રેજુએટ ઉમેદવાર અરજી કરી સકે છે
 • એપ્રેન્ટિસ – પ્યુન : કોઈ પણ ગ્રેજુએટ ઉમેદવાર અરજી કરી સકે છે
 • જુનિયર.એક્સક્યુટીવ (ટ્રેઈની) : કોઈ પણ ગ્રેજુએટ પ્રથમ કલાસ સાથે ના ઉમેદવાર અરજી કરી સકે છે.

વય મર્યાદા :

આ ભરતી માં ૧૮ થી ૩૦ ના ઉમેદવાર અરજી કરી સકે છે.

પગાર ધોરણ :

સત્તાવાર વિભાગ ના નિયમ પ્રમાણે પગાર નક્કી કરવામાં આવશે.

અરજી કઈ રીતે કરશો ? :

 1. સત્તાવાર વેબ સાઈડ પર વિઝીટ કરો
 2. તેમાં તમારું અરજી પોસ્ટ પસંદ કરો
 3. અરજી ફોર્મ માં આપેલ માહિતી ભરો અને સબમિટ કરો
 4. જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો
 5. ફી ચૂકવો જરૂર હોય તો
 6. અરજીપત્રકની પ્રિન્ટ લઇ લો.
રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક ભરતી 2023

મહત્વ ની કડીઓ :

સતાવાર વેબસાઈટ

સતાવાર જાહેરાત

હોમ પેજ

Leave a Comment