સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન દ્વારા ભરતી 2023 : ફોર્મ ભરાવવાની શરૂઆત, અહીંથી કરો અરજી

સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન ભરતી 2023 માટે ઉમેદવારોને જાહેરાત અને પોસ્ટ માટે અરજી કરવા માટે સુસંગત છે. આ ભરતીમાં સહાયક ઓડિટ ઓફિસર, સહાયક એકાઉન્ટ ઓફિસર, અને સહાયક સેક્શન ઓફિસર સહિત અને અનેક અન્ય સ્થાનો માટે ભરતી કરવામાં આવશે. જેમાં ઉમેદવારો નીચેના વિગતોને ધ્યાનમાં લેવાના હોઈએ: ઉમેદવારની ઉંમર, શૈક્ષણિક યોગ્યતા, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કરવાની પ્રક્રિયા. આપણે નવીનતમ અપડેટ્સ મેળવવા માટે ojas-bharti.com નો ઉપયોગ કરીને નિયમિત રીતે તપાસો.

સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન દ્વારા ભરતી 2023

સંસ્થાનું નામસ્ટાફ સિલેકશન કમિશન (SSC)
કુલ જગ્યાઓ7500 ++
છેલ્લી તારીખ03/05/2023
અરજી મોડઓનલાઇન
સત્તાવાર વેબસાઈટhttp://ssc.nic.in/

મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

ઓનલાઈન અરજી શરૂ થાય છે03/04/2023
છેલ્લી તારીખ03/05/2023

પોસ્ટનું નામ

  • આસિસ્ટન્ટ ઓડિટ ઓફિસર, આસિસ્ટન્ટ એકાઉન્ટ ઓફિસર, આસિસ્ટન્ટ સેક્શન ઓફિસર અને બીજી વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છ

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે નીચે આપેલ સત્તાવાર નોટિફિકેશન વાંચો.

પગાર ધોરણ

  • એસએસસી સીજીએલ માટે વિવિધ પગાર સ્લેબ મોકલવામાં આવી છે. તેના પ્રમાણે, પે લેવલ 4 (25500-81100), પે લેવલ 5 (29900-92300), પે લેવલ 6 (35400-112400), પે લેવલ 7 (44900-142000), પે લેવલ 8 (47600-151100) પગાર ધોરણ માંથી ચૂકવવામાં આવશે.

અરજી ફી

  • મહિલાઓ, SC, ST, PwBD, અને ESM ઉમેદવારોને કોઈ પ્રકારની ફી ભરવાની જરૂર નથી, જયારે કે અન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારોએ હજાર રૂપિયાની ફી આપવાની હોય છે. બાકી તમામ ઉમેદવારોએ એક સો રૂપિયાની અરજી ફી આપી શકે છે. આ ફી ઓનલાઇન અથવા ઓફલાઇન ભરી શકાય છે.

SSC GD ભરતી 2023 કેવી રીતે અરજી કરવી?:

  • ઉમેદવારો જે રસ ધરાવતા છે, તેઓ સત્તાવાર વેબસાઇટ http://ssc.nic.in/ પર જઈને ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

Note :આ લેખ તમને માહિતી મળી રહે તે હેતુ થી લખવામાં આવે છે. Ojas-bharti.com દ્રારા અનેક સ્ત્રોત દ્રારા માહિતી એકત્રિત કરી લખવામાં આવે છે,તેથી હમેશા માહિતી ને સતાવાર વેબસાઈટ અથવા અધીકુત વિભાગથી પુષ્ઠી કરવી.કોઈ પણ માહિતી માટે Ojas-bharti.com કોઈ પણ જવાબદારી લેતી નથી.

મહત્વપૂર્ણ કડીઓ

SSC GD ભરતી જાહેરાત 2023અહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરોઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment