તલાટી અને જુનિયર કલાર્ક પરીક્ષા તારીખ જાહેર ૨૦૨૨

તલાટી અને જુનિયર કલાર્ક પરીક્ષા તારીખ જાહેર ૨૦૨૨ | talati exam date | ગુજરાત પંચાયત વિભાગ દ્વારા બાકી રહેલી તલાટી અને જુનિયર કલાર્ક પરીક્ષા તારીખ ની તારીખો જાહેર કરી દેવામાં આવી છે તેથી જે પણ વિધાથી મિત્રો આ ભરતી માટે લાયક હોય તે પરીક્ષા વિશે ની માહિતી નીચે આપેલ PDF દ્વારા મેળવી સકે છે .

તલાટી અને જુનિયર કલાર્ક પરીક્ષા તારીખ જાહેર ૨૦૨૨

સંસ્થાGPSSB
પોસ્ટ નામતલાટી અને જુનિયર કલાર્ક
શ્રેણીપરીક્ષા તારીખ
સતાવાર વેબસાઈટhttps://gpssb.gujarat.gov.in/

તલાટી અને જુનિયર કલાર્ક પરીક્ષા તારીખ અંગે ગુજરાત પંચાયત વિભાગ દ્વારા જાહેરાત બહાર પાડવા માં આવી છે તેમાં જણવ્યા પ્રમાણે તલાટી કર્મ મંત્રી પરીક્ષા તારીખ : ૨૯/૦૧/૨૦૨૨ છે અને જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા તારીખ ૦૮/૦૧/૨૦૨૨ છે આ અંગે વધુ માહિતી માટે જાહેરાત વાચો .

conclusion : ગુજરાત સરકારી ભરતી યોજના અને સમાચાર ને લગતી માહિતી માટે હમેશા ojas-bharti.com ચેક કરો

જાહેરાત વાચવા અહી કિલક કરો
હોમ પેજ અહી કિલક કરો

Leave a Comment