જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષા : જાણો ક્યારે યોજાશે પરીક્ષા ? , હશ્મુખ ભાઈ પટેલ સાહેબે દ્વારા મહત્વ ની Tweet

જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષા : જુનિયર કલાર્ક ની પરીક્ષા તારીખ 29/01/2023 ના રોજ યોજાવા ની હતી . પેપર લીક થવાના કારણે પરીક્ષા રદ કરવા આવી હતી . હશ્મુખ ભાઈ પટેલ દ્વારા આજે Tweet ના માધ્યમ થી જાણવામાં આવ્યું છે કે જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષા  એપ્રિલ માસમાં લેવાશે . પરીક્ષા ની તારીખ ટુક જ સમય માં સતાવાર વિભાગ દ્વારા જાહેર કરવા માં આવશે .

જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા એપ્રિલ માસમાં લેવાશે

સતાવાર વિભાગ ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ (GPSSB)
પોસ્ટનું નામજુનિયર ક્લાર્ક
જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા સ્ટેટ્સપરીક્ષા રદ્દ
જુનિયર ક્લાર્ક નવી પરીક્ષા તારીખએપ્રિલ માસમાં લેવામાં આવશે
શ્રેણી પરીક્ષા તારીખ અંગે
કોલ લેટર ડાઉનલોડ વેબસાઇટojas.gujarat.gov.in
સત્તાવાર વિભાગ વેબસાઇટhttps://gpssb.gujarat.gov.in/

હશ્મુખ ભાઈ પટેલ દ્વારા કરેલ Tweet

  • હશ્મુખ ભાઈ પટેલ દ્વારા કરેલ Tweet જાણવામાં માં આવ્યું છે કે : મેં પંચાયત પસંદગી મંડળ નો ચાર્જ સંભાળી લીધો છે. જુનિયર ક્લાર્કની રદ થયેલી પરીક્ષા એપ્રિલ માસમાં લેવામાં આવશે.
જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષા

GPSSB જુનિયર ક્લાર્કની સત્તાવાર વેબસાઇટhttp://gpssb.gujarat.gov.in/
નવી તારીખ નોટિફિકેશનજુઓ Tweet

Leave a Comment